Agape »
Okuliare

”Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha” (Mt 5,8)

Mnohí psychológovia tvrdia, že základy osobnosti človeka sa položia do šiesteho roku života dieťaťa. Vtedy je dieťa v intenzívnom kontakte so svojimi  rodičmi. Pozoruje otca a matku. Všetko čo robia, formuje v dieťati obraz o tom, aký je Boh. Správanie rodičov, ich konanie, má teda kľúčový význam nielen vo vzťahu k nim samotným ale i k Bohu. To, čo sa v dieťati v tomto rannom období položí ako základ,  bude v budúcnosti ovplyvňovať i jeho  osobný vzťah k Bohu. Neskôr, keď dieťa vyrastie, naučí sa rozumom, že Boh je priateľský, dobrý a plný lásky, ale srdce predsa len bude hovoriť, že Boh je presne taký, akí boli otec a matka, ako ich konanie. Ich výchovou sa vytvorili  ”sklá v okuliaroch” cez ktoré sa človek pozerá na Boha. Keď máme nasadené veľmi tmavé okuliare, Boh vyzerá veľmi vzdialený, strácajúci sa v tme. Niektorí z nás majú nasadené prisilné dioptrické okuliare a potom vidia Boha neostro a skreslene. V akom svetle vidíme svojho otca a matku, tak vidíme i Boha - Otca.

Korene našich neúspechov a ťažkostí nie sú teda v tom, že by sa Boh o nás dostatočne nestaral, sú v našej minulosti, v našom detstve. Každý hnev, ktorý máme v srdci voči našim rodičom, ale i voči iným ľuďom, účinkuje ako kliatba. Keď odpúšťame, vyjadrujeme tým, že odstupujeme od každej nezmieriteľnosti a každej zloby a horkosti. Chceme tým dosiahnuť, aby naše srdce bolo čisté. Ak budeme mať čisté srdce, uvidíme Boha správne, ostrým zrakom, bez okuliarov. O tom hovorí i Mt 5,8 – ”Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha”. Tí ľudia, ktorých srdce nie je čisté, majú v ňom horkosť, hnev, neodpustenie, sú nešťastní, nespokojní, neznášanliví a zlostní. Nemôžu porozumieť Bohu skutočným, reálnym spôsobom, nevidia aký v skutočnosti je. Nevidia akí sú milovaní. Nemôžu od Neho  prijať plné požehnanie. Skúmajme preto korene našich neúspechov, hľadajme ich príčiny nie okolo seba a v iných ľuďoch, ale v sebe samých. Pozrime sa na situácie, ktoré nás zranili, cez odpustenie. Predložme všetko Bohu a vyznajme pred Ním, že odpúšťame ľuďom, ktorí nám  ublížili. Očisťujme naše srdcia. Nechajme Boha, aby vstúpil do každej bolestivej situácie, ktorú sme prežili  a uzdravil svojou láskou vzťahy, ktoré boli porušené. Láskou, ktorá i nám všetko odpustila. Láskou, ktorej dokonalosť bola zjavená na kríži. Láskou Ježiša Krista.

(sA) 1997

 

Copyright © 2017

YmQ0NjA2N