Hippokratov odkaz »
Prehľad druhov ovocia a ich využívanosť v makrobiotike

(viac info na Mina Dobic, anglicky)

NDdiODc