Hippokratov odkaz »
Prehľad olejov a ich využívanosť v makrobiotike

(viac info na Mina Dobic, anglicky)

M2Q1O